Konstituerande styrelsemöte

 In Sällskapet

konstituerande möteEfter att Ann hälsat välkommen, förklarades det konstituerande mötet öppnat.

Även om mötet i sig inte innebar några större ”påfrestningar”, tog vi oss igenom standardpunkterna med viss nervositet. Jag menar, här håller vi på att starta en ny triathlon-klubb. Och höga ambitioner har vi dessutom.

Vi är ju bara två som kan dela på alla roller vid detta tillfälle, så Joachim blir utsedd till Ordförande och Kassör medan Ann tar rollerna som Vice Ordförande och Sekreterare. Vi enas snabbt om att vi åtminstone behöver hitta någon som kan ta rollen som kassör. Med kunskaper om ekonomisk redovisning.

Ytterligare besluten som tas är att:

  • Föreningens namn ska vara Saltsjöbaden Triathlon Sällskap.
  • Stadgarna antas.

Jaha, då kör vi väl då…men vart är medlemmarna!?

Recent Posts

Leave a Comment

0