Struktur för säsongen 2014

 In Sällskapet

Redan på informationsmötet berättade jag om den struktur för säsongen 2014 vi kommer jobba efter för att på bästa sätt bygga mot vårt gemensamma A-race. Precis som träningsteorin, menar kommunikationsteorin att repetition är lyckan till framgång.

Stärkt av teorierna, ska jag därför ge mig i kast med att återigen försöka kommunicera den övergripande strukturen – eller periodiseringen – för vår träning.

Blockstruktur

Hela upplägget bygger på ett antal block, var och en med ett specifikt syfte. Dess block är indelade i ett par stintar om vardera tre veckor, varav den sista är en så kallad vilovecka. Varje vecka är i sin tur indelad i de 12 träningspassen som skickas ut varje söndag. Med jämna mellanrum (under en vilovecka) repeterar vi testerna för att mäta framstegen.

Struktur för säsongen 2014

Struktur för säsongen 2014 – från Prep till Race

Jag rekommenderar alla att titta igenom den sammanställning jag gjort för säsongen 2014 (laddas ner i slutet av denna post). Så att ni kan planera och koordinera jobb och familj lite bättre. Notera speciellt testveckorna, samt Mallis-resan (30 mars-5 april…mer om detta kommer).

Nedan beskriver jag mer utförligt det första blocket som genomförs under perioden fram till den 17 november. När detta skrivs är vi inne i den andra stintens första vecka, i Prep-blocket (prep som i prepatory). En mer ingående diskussion av de övriga blocken kommer när det blir aktuellt.

Det första blocket – Prep

Blocket är av förberedande karaktär med syfte till att träna för att träna. Vad menas nu med det!? Jo, de flesta av oss har tidigare lagt ner en massa tid på att träna, men få har gjort detta med vetskapen om hur. En vanlig ”sanning” som jag ofta hör är,

ju hårdare man tränar vid varje tillfälle, desto bättre är det

Med risk för att bli tjatig, den sanningen är så mycket urban legend det bara kan bli.

Vad vi vill åstadkomma är att ni ska komma in i en rutin där varje träningstillfälle ger avsedd effekt. Det blir speciellt viktigt för oss som har ytterst begränsat med tid att vi inte tränar fel, utan att vi istället nyttjar tiden på ett så effektivt sätt som möjligt. Igen, om inget annat sägs ska vi hålla oss i den blå zonen (zon 2), oavsett om det gäller puls, tempo eller effekt.

Som ni kan se kommer vi att genomföra ytterligare ett test under kommande vilovecka. Anledningen till detta är att det är svårt att testa och pusha sig på rätt sätt. Något vi behöver träna på helt enkelt. Sen är det ju flera som inte genomfört testerna och ytterligare några som hade strul med utrustningen.

Målsättningen

  • Få igång kroppen.
  • Börja utveckla den aeroba uthålligheten. Detta är en färskvara och eftersom de flesta bör ha vilat en period efter den gångna säsongen så har vi en del att bygga upp igen.
  • Bygga den allmänna muskelstyrkan. Därför bör alla lägga en del tid på gymmet: måndag/underkropp, onsdag/core, och fredag/överkropp.
  • Genomföra en regelrätt Bike fit och gå igenom all utrustning. Vi kommer att tillbringa en hel del tid på våra cyklar och det är därför viktigt att vi har en korrekt position för att dels minimera risken för förslitningsskador, dels få en så komfortabel position som möjligt. Den övriga utrustningen, så som löparskor bör vara säkrade för höstens ruskväder.
  • Sätta individuella träningszoner.

Ladda ner

[wpdm_file id=4]
Recent Posts

Leave a Comment

0