De som är medlemmar i Saltsjöbaden Triathlonsällskap har ett konstant behov av att optimera sin tid. Vare sig det handlar om att de ska genomföra sin första triathlon-säsong eller om de är inbitna sedan många år, så gäller det om att få ihop vardagen.

Utgångspunkten för Saltsjöbaden Triathlonsällskap är att hjälpa till att bringa klarhet i nedan huvudbry:

  • Det är så mycket att tänka på – hur ska jag komma igång?
  • Simma, cykla och springa – vad ska jag träna, hur mycket och när?
  • Familj, jobb och triathlon – kommer jag att klara det?

Och ja, det går att få ihop vardagen…

Gemensam målbild

För att skapa struktur och mening i träningen fokuserar Saltsjöbaden Triathlonsällskap på aktiviteter som bygger mot de gemensamma måltävlingarna. För 2016 är dessa

  • Vår egen tävling – Saltsjöbaden Sprint (6 juni)
  • Ironman Kalmar (20 augusti) alternativt Stockholm triathlon (Olympisk, TBD).

Tävlingarna ska ses som A-tävlingar, alltså de tävlingar som var och en har som huvudmål under säsongen, medan andra tävlingar (B/C-tävlingar) syftar till att fungera förberedande.

Blockstruktur

Hela upplägget för vår träning bygger på ett antal block, var och en med ett specifikt syfte. Dessa block är indelade i ett par stintar om vardera tre veckor, varav den sista veckan är en så kallad återhämtningsvecka. Varje vecka är i sin tur indelad i 12 träningspass. Dessa skickas ut till de aktiva varje söndag. Med jämna mellanrum (under en vilovecka) genomför alla tester för att mäta framstegen.

Oavsett om du står inför din första eller tionde triathlon-säsong och fokuserar på en sprint- eller Ironman-distans är denna struktur ytterst relevant för att du ska ge dig själv de bästa förutsättningarna.

Så här ser strukturen för Säsongen 2016 ut!

Träningsveckan

Under säsongen ser varje vecka i princip ut enligt nedan. Det är återhämtningsveckorna som skiljer sig något åt i och med att de inte är lika ”laddade”.

Tanken är inte att alla ska köra alla 12 träningspassen. Upplägget ska snarare ses som en palett som det går att välja från. Exempelvis, om du har en bakgrund som simmare men aldrig cyklat ska du möjligen endast underhålla din simning medan du lägger mer krut på att cykla.

Under de gemensamma nyckelpassen (angivna med tid nedan) fokuserar vi på det som behövs. Ofta betyder det teknik i någon form eller tyngre intervaller. Övriga träningspass genomförs på egen hand.

Dag Pass 1 Pass 2
Måndag Styrketräning Cykel
Tisdag Simning Löpning 19:00-21:00
Onsdag Styrketräning Cykel
Torsdag Löpning Simning 20:00-22:00
Fredag Styrketräning
Lördag Cykel 08:00-12:00
Söndag Simning Löpning
  • Löppasset på tisdagar utgår från Grand Hotel Saltsjöbaden klockan 19:00, och brukar hålla på fram till 21:00. Byt om och duscha i hotellets SPA, ta med eget lås.
  • Vad gäller torsdagens simning i Näckenbadet, är vi redo i vattnet klockan 20:00. Under säsongen simmar vi inne tills sjöarna blivit tillräckligt varma för utebad.
  • Lördagens cykelpass har sin utgångspunkt från vår egna klubblokal på Hammarby Fabriksväg 21. Vi har av säkerhetsskäl och olika förmåga på cykeln valt att inte cykla ute under höst och vinter. Istället ställer vi upp våra trainers inne i vår lokal och kör sköna kvalitetspass.

Så här såg exempelvis BAS 3 vecka 17 ut.

Tester

Eftersom förmågan skiljer sig mellan medlemmarna behöver vi utgå från något gemensamt. Zonträningen, oavsett om du utgår från puls, tempo eller effekt, ligger således till grund för allt vi gör. För den oinvigde ter sig detta ofta magiskt, men lugn, i slutet av varje block genomför vi gemensamma tester och räknar ut alla zoner för var och en.

Testerna är vedertagna och kommer vara en bra mätare på om vi gör rätt.

Disciplin Test Bas för zon
Simning 3*300 på tid Tempo
Cykling 20 min tröskeltest (Coggan) Puls eller effekt
Löpning 3000 meter på tid (Coopers test) Tempo

Läger

Under säsongen kommer vi att genomföra fyra större träningsaktiviteter.

Uppstartshelg (17-18/10 2015). Syftet med helgen är att samtliga ska bli väl insatta i allt som rör vårt upplägg. Vi går igenom mål och struktur för säsongen, samt dess ingående moment. Dessutom testar vi oss troligtvis i respektive disciplin och skapar därmed en baslinje för kommande träning.

Höstläger (28-29/11 2015). En extra höstpepp är aldrig fel. Speciellt efter att vi nu kört ett par veckor gemensamt och därmed kommit upp i fart. Vi repeterar vad vi är och hur resterande säsongen ser ut, samt hjälps åt att reda ut ”allt”.

Vinterläger (30/1-31/1 2016). Efter julledigheten brukar det vara bra att komma upp på banan igen. Vinterlägret blir en riktig boot-camp där vi kör flera pass per dag. Vi repeterar även det grundläggande för träningen och hittar säkert på något som kan ge ytterligare inspiration.

Träningsresa (vecka 16 2016). Vi har tidigare besökt Mallorca och Fuerte Ventura. Än har vi inte beslutat vart vi åker denna säsong. Hur som, simning, cykel och löpning kombinerades för att få ut så mycket som möjligt av resan.

0