Kallelse till årsmöte 2019

 In Nyheter

Verksamhetsåret 2018/19 är det sjätte för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Min förhoppning är att alla medlemmar har möjlighet att sluta upp på vårt årsmöte, vilket kommer att hållas enligt följande:

Vart: I klubblokalen, Heliosgatan 3
När: Tisdagen den 21 maj 2018, 18:30-19:30

  • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Varmt välkomna!

Ladda ner kallelsen »

Mikael Thunved
Ordförande

Recent Posts

Leave a Comment

0