Kallelse till årsmöte 2018

 In Nyheter

Verksamhetsåret 2017/18 är det femte för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Min förhoppning är att alla medlemmar har möjlighet att sluta upp på vårt årsmöte, vilket kommer att hållas enligt följande:

Vart: I klubblokalen, Heliosgatan 3
När: Tisdagen den 22 maj 2018, 18:30-19:30

  • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Anmälan till årsmötet görs genom att svara via det event som skapats på klubbens slutna faceboksida senast tisdag den 15 maj.

Ladda ner kallelsen »

Varmt välkomna
Mikael Thunved Ordförande

Recent Posts

Leave a Comment

0