Kallelse till årsmöte 2020

 In Nyheter

Verksamhetsåret 2019/20 är det sjunde för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Min förhoppning är att alla medlemmar har möjlighet att sluta upp på vårt årsmöte, vilket kommer att hållas enligt följande:

Vart: I klubblokalen, Heliosgatan 3
När: Måndagen den 18 maj 2020, 18:30-19:30

  • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Om deltagandet blir stort är det sannolikt att vi har mötet utomhus vilket i så fall meddelas.

Varmt välkomna!

Ladda ner kallelsen »

Mikael Thunved
Ordförande

Recent Posts

Leave a Comment

0