Kallelse till årsmöte 2022

 In Sällskapet

Verksamhetsåret 2021/22 är det nionde för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Min förhoppning är att alla medlemmar har möjlighet att sluta upp på vårt årsmöte.

Vart: Klubblokalen på Heliosgatan 3.
När: Tisdagen den 24 maj 2021, 18:30-19:30

  • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Ladda ner kallelsen som PDF.

Varmt välkomna

Carina Lyrenberg Henriksson
Ordförande

Recent Posts

Leave a Comment

0