Kallelse till årsmöte 2021

 In Nyheter

Verksamhetsåret 2020/21 är det åttonde för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Min förhoppning är att alla medlemmar har möjlighet att sluta upp på vårt årsmöte, vilket kommer att hållas digitalt via Teams.

Vart: Digitalt via Teams
När: Måndagen den 31 maj 2021, 18:30-19:30

  • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Varmt välkomna

Carina Lyrenberg Henriksson
Ordförande

Recent Posts

Leave a Comment

0